TIN TỨC SỰ KIỆN

Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác cho vay của NHCSXH tại chi hội phụ nữ xã Bình Lãng .

Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác cho vay của NHCSXH tại chi hội phụ nữ xã Bình Lãng .

Thông Nông: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21( mở rộng)

Thông Nông: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21( mở rộng)

Thông Nông: Khối nội chính Huyện ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Khối Nội Chính Huyện Ủy Thông Nông : Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

Thông Nông: Truyền thông " xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống buôn bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em " năm 2019

THÔNG NÔNG : TRUYỀN THÔNG “ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN, XÂM HẠI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” NĂM 2019

Thông Nông : Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND Huyện.

THÔNG NÔNG : Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND Huyện.

          Từ ngày 3 đến ngày 7/7 HĐND Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thừ 9 HĐND Huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2016- 20121 tại  các xã, thị trấn trong toàn Huyện.

THÔNG NÔNG: Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục nghề nghiệp và bảo vệ trẻ em năm 2019

 THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ BẢO VỆ TRẺ EM NĂM 2019 .

Trang

Thống kê truy cập