TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông Nông : Tập huấn và trao quỹ giai đoạn 1 cho các nhóm đồng sở thích .

THÔNG NÔNG : Tập huấn và trao quỹ giai đoạn 1 cho các nhóm

đồng sở thích .

Thông Nông : Hội thảo về cây chanh leo .

Thông Nông : Hội thảo về cây chanh leo .

                 Chiều ngày 5/7 UBND Huyện Thông Nông đã tổ chức hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ về cây chanh leo.Đ/C Hà văn Vui - Phó chủ tịch UBND Huyện chỉ trì hội nghị .

Thông Nông : Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 .

THÔNG NÔNG : Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 .

 

Thông Nông: Hội nghị quán triệt , triển khai và tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện , cấp xã và sát nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ SÁP NHẬP XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

THÔNG NÔNG: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm

THÔNG NÔNG: KIỂM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thông Nông: Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục nghề nghiệp và bảo vệ trẻ em năm 2019

THÔNG NÔNG: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ BẢO VỆ TRẺ EM NĂM 2019 

Trang

Thống kê truy cập