TIN TỨC SỰ KIỆN

Thông Nông : hội nghị giao ban thường trực HĐND Huyện với các Xã, Thị Trấn

THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

Ngày 22/5/2019, Thường trực HĐND huyện Thông Nông  tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II năm 2019.

Thông Nông : Tôn vinh xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ

THÔNG NÔNG: TÔN VINH ĐIỂN HÌNH CUỘC VẬN ĐỘNG “ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Cần Nông , Cần yên

THÔNG NÔNG:   ĐOÀN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 TẠI  XÃ  CẦN NÔNG, CẦN YÊN

             Ngày 21/5/2019, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thông Nông  khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến tiếp xúc cử tri  tại xóm Khau Dựa  xã Cần Nông và xóm Bó Rằng xã Cần Yên huyện Thông Nông.

Thông Nông : Đại hội địa biểu hội LHTN lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024

THÔNG NÔNG : ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2019- 2024
Ngày 21/5/2019 Huyện Thông Nông đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 98 đại biểu đại diện cho trên 2.000 hội viên, thanh niên toàn huyện.

Thông Nông : Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

THÔNG NÔNG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đ/C PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRỊNH HỮU KHANG: làm việc tại Huyện Thông Nông

Đ/C PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRỊNH HỮU KHANG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG

Trang

Thống kê truy cập