Huyện đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Địa chỉ:  Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.239

-  Email: huyendoanthongnong@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ngân Thị Hoàng Yến

Bí thư

02063.875.239

 

2

Lưu Ngọc Luận

Phó bí thư

0374679031  

Thống kê truy cập