Hội Nông dân huyện Thông Nông

- Địa chỉ:  Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.218

-  Email: hoinongdantncb@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nông Công Định

Chủ tịch

02063.875.218

 

2

Nông Thị Nga

Phó chủ tịch

   

Thống kê truy cập