Huyện ủy

DANH SÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY

Họ và tên

chức vụ

ĐTCQ

Email

Nuyễn Lâm Thị Tú Anh

Tỉnh Ủy viên,

 Bí Thư Huyện ủy

02063875189

 

Hoàng Văn Bảo

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02063875221

hoangbaotncb@gmail.com

 

Chánh Văn Phòng

02063875224

 

Dương Viết Long

Phó Chánh Văn Phòng

02063875330

vietlongtncb@gmail.com

Nông Văn Thơ

Trưởng Ban Tuyên giáo

02063875214

 

Nông Đức Mậu

Phó Ban Tuyên giáo

02063875558

 

Nông Văn Dơ

Trưởng Ban Tổ chức

02063875191

 

Lê Văn Đức

Phó Ban Tổ chức

02063875087

 

Lý Văn Việt

Chủ nhiệm UBKT

02063875212

 

Nông Văn Nhất

Phó Chủ nhiệm UBKT

02063875193

 

Nông Thế Hùng

Trưởng Ban Dân vận

02063875249

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập