Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ:  Xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.609

-  Email:  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nông Thị Yến

Trưởng phòng

0978269716

yennt.tn@caobang.gov.vn

2

Nông Thị Lý

Phó trưởng phòng

0839810118

lynt@caobang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bền

Cán sự

0365592892

bennt@caobang.gov.vn

4

Nông Thị Nga

Chuyên viên

0974627399

ngant.tn@caobang.gov.vn

5

Nông Thị Gấm

Chuyên viên

 

gamnt@caobang.gov.vn

6

Hà Phương Cúc

Kế toán

0912529190

cuchp@caobang.gov.vn

7

Đàm Thu Thủy

Chuyên viên

 

thuydt.tn@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sỹ.

 

Thống kê truy cập