Liên đoàn lao động huyện Thông Nông

- Địa chỉ:  Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.359

-  Email: ldldthongnong@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đàm Thị Ngân

Chủ tịch

02063.875.359

ngandt.ldld@caobang.gov.vn

2

Phùng Thị Huệ

Phó chủ tịch

 

huept.ldld@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập