Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn quý II năm 2019

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon ket luận họp GBquy II.pdf442.58 KB

Thống kê truy cập