Thông Nông: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21( mở rộng)

Thông Nông: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 21( mở rộng)

      Ngày 09/7 Huyện ủy Thông Nông vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (mở rộng), đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh – Tỉnh ủy viên , Bí thư huyện ủy.

    Trong 6 tháng đầu năm 2019  cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thông Nông  đã chủ động xây dựng chương trình công tác và quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Toàn huyện đã  gieo trồng thực hiện được 3.044 ha đạt 98,91 % so với cùng kỳ năm 2018 đạt 97,25% kế hoạch giao ; Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 7.385 tấn, đạt 100% kế hoạch trong đó cây thuốc lá trồng được 412/500 ha đạt 82,4% kế hoạch , cây ngô trồng được 2.164 ha đạt 99,2% kế hoạch, cây lúa xuân trồng được 44,4 ha đạt 94,5% kế hoạch….Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước  đạt 3,509 tỷ đồng tăng 4,6 % so với cùng kỳ năm 2018  triệu đồng. Công tác xây dựng cơ bản và giao thông với tổng vốn đầu tư là 108,551 tỷ đồng đến nay đã giải ngân được 32.686.995.000 đồng đạt 30,11% kế hoạch( tăng 1,5% so với cùng kỳ), thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường Tỉnh, Huyện đợt 1 năm 2019 đạt 100%  khối lượng.  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bình quân  mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí/xã. Thu ngân sách trên địa bàn được 5,477 tỷ đồng đạt 49,2% kế hoạch.Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng, các hoạt động giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo . Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; Quan hệ đối ngoại được tăng cường , mở rộng: Công tác xây dựng Đảng được Huyện thường xuyên đổi mới về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có hiệu quả; công tác dân vận được chú trọng, trong đó Mặt trận và các đoàn thể đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội...

                                            

    Trong 6 tháng cuối năm 2019 huyện Thông Nông  sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát triển hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư nông nghiệp, giống cây trồng các loại cho nông dân; duy trì phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn gắn với các hoạt động thương mại dịch vụ; quan tâm cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trọng yếu.

THU HƯƠNG – TRIỆU PHÓNG

 

Thống kê truy cập