Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác cho vay của NHCSXH tại chi hội phụ nữ xã Bình Lãng .

Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác cho vay của NHCSXH tại chi hội phụ nữ xã Bình Lãng .

             Trong những năm qua, cùng với việc khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Phụ nữ đã làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), qua đó tạo điều kiện và cơ hội để người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

             Hội phụ nữ xã Bình Lãng huyện Thông nông  với hơn 300  hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động, do vậy, nhu cầu vay vốn để sản xuất là rất lớn. Hội luôn xác định nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân trên địa bàn xã có đủ điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, giúp cho hộ gia đình từng bước thoát nghèo bền vững.  Để thực hiện tốt nguồn vốn ủy thác,  Hội LHPN xã đã thực hiện ký kết liên tịch, phối hợp với NHCSXH huyện, thành lập các tổ vay vốn, chỉ đạo tổ trưởng các tổ vay vốn tập trung thực hiện tốt hoạt động uỷ thác cho phụ nữ nghèo vay vốn NHCSXH thông qua  các chương trình như: giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường,sản xuất kinh doanh, học sinh sinh viên… đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Từ khi thực hiện ủy thác đến nay  Hội phụ nữ xã Bình Lãng  đã đứng ra tín chấp giải ngân hơn 5 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay của NHCSXH,  quản lý 5 tổ vay vốn , tạo điều kiện cho 145  hội viên vay làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

           Để minh chứng  cho những kết quả đã đạt được theo chân Chị chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bình Lãng chúng tôi được giới thiệu đến Chi hội phụ nữ xóm Khuổi heo xã Bình Lãng , là một chi hội tiêu biểu làm tốt công tác  sử dụng vốn vay, quản lý ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, được dự một buổi sinh hoạt của Chi hội đang triển khai về công tác ủy thác tín chấp vay vốn ngân hàng chính sách đồng thời được chị dẫn đi thăm một số mô hình chị em phụ nữ điển hình làm kinh tế trong xóm nhờ vay vốn ngân hàng chính sách mà vươn lên thoát  nghèo. Vừa đi chị vừa chia sẻ:  Chi hội phụ nữ xóm Khuổi heo có tất cả là 45 hội viên, trước đó đời sống của các hội viên rất là khó khăn, nhờ có vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua Hội liên hiệp phụ nữ xã, Chi hội đã được ủy thác cho vay vốn  hơn 1,7  tỷ đồng cho 42 hội viên phụ nữ vay để làm kinh tế thông qua các chương trình như: Vay vốn chăn nuôi, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh ,sinh viên..  để phát triển kinh tế hộ gia đình. Để phát huy nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, Chi hội phụ nữ xóm Khuổi Heo đã luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, nếu có việc sử dụng sai mục đích sẽ được uấn nắn kịp thời, thường xuyên đôn đốc hộ vay trả nợ gốc lãi khi đến hạn nên hiện nay hội không có trường hợp nào nợ quá hạn, công tác gải ngân luôn được đảm bảo đúng theo quy định. Nhờ sử dụng đồng vốn vay hiệu quả đúng mục đích những năm gần  đây chị em phụ nữ  trong xóm đã có vốn làm kinh tế , vươn lên làm giàu chính đáng , cả chi hội trước đây có 32 hộ nghèo bây giờ giảm xuống còn 13 hộ nghèo.Thoát nghèo, đời sống kinh tế được nâng lên chị em phụ nữ trong Chi hội Khuổi heo đã huy động đóng góp quỹ được hơn 17 triệu đồng để làm quỹ hoạt động và để hỗ trợ  tạo điều kiện cho chị em phụ nữ còn khó khăn quay vòng vốn sản xuất không tính lãi . Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn của NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế đã góp phần tăng thu nhập gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương ,phát huy được đồng vốn vay, đem lại hiệu quả tích cực, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xóm, xã, đồng thời, nhờ nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH mà nhiều gia đình hội viên phụ nữ có thêm điều kiện nuôi con em ăn học thành đạt, xây dựng nhà cửa khang trang, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu  tiêu biểu như: gia đình chị Vi Thị Nim, Nông Thị Thảo,  Lương Thị Quyết … nhờ làm kinh tế hàng năm cho thu nhập 50 – 100 triệu đồng/ năm .

Phỏng vấn: Vi Thị Nim – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Khuổi Heo xã Bình Lãng huyện Thông Nông

            Để quản lý nguồn vốn vay hiệu quả và đúng mục đích bên cạnh công tác  giải ngân, Hội phụ nữ xã cũng rất  chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Hội phụ nữ xã thường xuyên kiểm tra vốn vay kết hợp kiểm tra phong trào định kỳ, phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra, đối chiếu 5/5 tổ vay vốn, qua kiểm tra giúp cho Hội nắm đựơc tình hình thực tế tại địa phương nhằm cập nhật thông tin, những vấn đề phát sinh để có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ban quản lý vốn vay và các tổ trưởng tổ vay vốn đều thực hiện đúng quy trình cho vay của NHCSXH huyện; coi trọng chất lượng tín dụng, công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, thu hồi vốn, công tác khen thưởng động viên thường xuyên được quan tâm. 

Phỏng vấn: Cam Vi Thị Rô- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bình Lãng , huyện Thông Nông. ( cắt tóc ngắn đứng ngoài đường cái )

          Hoạt động uỷ thác cho vay vốn ở Hội LHPN xã Bình Lãng tại các Chi Hội xóm  đã tác động tích cực trong việc tạo nguồn vốn giúp hộ nghèo phát triển kinh tế. Thông qua chương trình vốn vay ủy thác với NHCSXH, không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo được sự đoàn kết trong chị em, đối với chị em được vay vốn đã chủ động tạo công ăn việc làm, từ đó vai trò vị trí của chị em được nâng lên trong gia đình và ngoài xã hội. Không những vậy, thông qua chương trình vốn vay ủy thác Hội phụ nữ xã  đã tập hợp chị em để tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về Chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con tốt, tích cực xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách đều được tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng vốn hiệu quả, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

THẾ HẬU – THU HƯƠNG – TRIỆU PHÓNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập