Thông Nông : Liên đoàn lao động Huyện triển khai nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Liên đoàn lao động Huyện :Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

          Ngày 15/7/2019 LĐLD Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành liên đoàn lao động lấn thứ 6 khóa IV nhiệm kỳ 2018- 2023  nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

    Trong thời gian vừa qua hoạt động công đoàn các cấp đã bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, việc chăm lo thăm hỏi, hỗ trợ các đoàn viên được thực hiện kịp thời: Trao 18 xuất quà từ “Quỹ xã hội” với số tiền trên 12 triệu đồng tạo điều kiện cho 7 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, tạo việc làm với số tiền trên 140 triệu đồng, vận động các đoàn viên nộp tiền mái ấm công đoàn được trên 58 triệu đồng và đã hỗ trợ được 2 nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tặng quà tết thiếu nhi và các cháu đạt thành tích cao trong học tập với hơn 700 xuất quà….

   6 tháng cuối năm 2019, LĐLĐ huyện tập trung thực hiện những nội dung: Tuyên truyền giáo dục cho CNVCLĐ về Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ huyện lần thứ XIV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Công đoàn các cấp; tổ chức phong trào thi đua “ Lao động giỏi – lao động sáng tạo”; phong trào “ Thi đua lập thành tích kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng”; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và xóm tổ dân phố; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu 75% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh 2019, 85% đoàn viên công đoàn xuất sắc, phấn đấu trên 60 đoàn viên được kết nạp Đảng…..

                                                                       

 

   Nhân dịp này UBND huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2014 – 2019; Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Thông Nông đã trao tặng Giấy khen cho 12 công đoàn cơ sở và 71 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018 – 2019; trao Giấy khen cho 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chuyên đề “ Văn hóa – thể thao”, phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2018 – 2019; chuyên đề “ Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2018 - 2019 ./.

THẾ HẬU

 

Thống kê truy cập