Thông Nông : Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Thông Nông: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

    Chiều ngày 11/7 Ban chỉ đạo 138 Huyện Thông Nông đã tổ chức hội nghị phát động tập trung phong trào toàn đan tham gia bảo vệ ANTQ tại xã Bình Lãng .

    Trong năm qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, không có điểm nóng phức tạp về chính trị , quần chúng nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, an tâm lao động sản xuất, không có các hoạt động khiếu kiện đông người và không để sảy ra lộ lọt bí mật nhà nước, các vụ việc xẩy ra chủ yếu là do mâu thuẫn cá nhân trong gia đình làng xóm nên tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải thành công ngay tại thôn ,bản không để sự việc ngoài tầm kiểm soát.Chưa phát hiện việc lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Tuy  nhiên trên địa bàn trong thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện những vụ việc cần đến cơ quan chức năng giải quyết như công dân tự ý vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê 53 trường hợp, 01 hộ bỏ bàn thờ theo đạo tin lành sinh hoạt,20 trường hợp nghi sử dụng chất ma túy, việc xô xát chởi bới  đánh nhau , xúc phạm đến nhân phẩm người khác…vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Đứng trước thực trạng đó trong thời gian tới Ban chỉ đạo 138 của Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn, tập trung nguồn lực phát triển KT-XH,nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân …

                                      

   Tại hội nghị đã thông qua chỉ thị số 21- CT/HU của ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019; thông qua các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo đợt phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an nhinh Tổ Quốc; Thông qua kế hoạch tập trung phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, tiến hành kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội tại xã với 18 đ/c và thông qua quyết định công nhận các xóm tự quản về an ninh trật tự tại thôn bản tại 12 xóm với 78 thành viên tham gia đồng thời thành lập tổ công tác xây dựng mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại xã Bình Lãng.

 

 THẾ HẬU

Thống kê truy cập