Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

Đính kèmDung lượng
PDF icon NQ 653 2019 NQ-UBTVQH14_1.PDF3.38 MB

Thống kê truy cập