Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thông Nông

Đính kèmDung lượng
PDF icon 25-CT HU_1.PDF1.66 MB

Thống kê truy cập