Thị trấn Thông Nông

- Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:

-  Email:  ubndthitran@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Thị Thu

Bí Thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND xã

0372083747

 

2

Nông Đức Quang

Phó bí thư Đảng ủy

0988850602

 

3

Lưu Bình Trọng

Phó chủ tịch HĐND xã

0984565570

tronglb@caobang.gov.vn

4

Phùng Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND xã

0947683091

phucpv@caobang.gov.vn

5

Hoàng Thị Tiềm

Phó Chủ tịch UBND xã

0947420043

tiemht@caobang.gov.vn

6

Lâm Thị Loan

Văn phòng - Thống kê xã

0839690163

loanlt@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập