Xã Đa Thông

- Địa chỉ: xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:02063875522

-  Email: ubndxadathong@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nông Văn Trung

Bí Thư Đảng ủy xã

0945491248  

2

Mạc Văn Thế

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0941731026

 

3

Nông Đình Chuyên

Phó chủ tịch HĐND xã

0984565210

chuyennd@caobang.gov.vn

4

Hoàng Thị Huế

Chủ tịch UBND xã

0986532469

hueht.dt@caobang.gov.vn

5

Hoàng Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND xã

0823264569

 chienhv.dt@caobang.gov.vn

6

Bùi Thị Hồng

Văn phòng - Thống kê xã

0374679275

hongbt.dt@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập