Xã Cần Yên

- Địa chỉ: Xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:

-  Email:  ubndxacanyen@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Trần Quang Kiêm

Bí Thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND xã

0976980866

 

2

Lương Trọng Tiến

Phó bí thư Đảng ủy

0834257428

 

3

Lục Thị Dư

Phó chủ tịch HĐND xã

0988071568

dult@caobang.gov.vn

4

Nông Văn Huế

Chủ tịch UBND xã

0942051472

huenv@caobang.gov.vn

5

Nông Văn Luyện

Phó Chủ tịch UBND xã

0984565404

luyennv@caobang.gov.vn

6

Nông Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã

0965909167

ngocnv.tn@caobang.gov.vn

7

Lê Thị Huyền

Văn phòng - Thống kê xã

0946452116

huyenlt.tn@caobang.gov.vn

8

Hoàng Thị Thu Hương

Văn phòng - Thống kê xã

0964971219

huonghtt@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập