Xã Lương Thông

         1. Vị trí địa lý

          Lương Thông là một xã nằm ở phía Bắc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, có diện tích tự nhiên là 7.220 ha có vị trí:

          Phía Bắc giáp với xã Cần Yên và xã Vị Quang

          Phía Nam giáp với xã Đa Thông, Ngọc Động

          Phía Tây giáp với xã Hồng An huyện Bảo Lạc

          Phía Đông giáp với xã Quý Quân và xã Sóc Hà huyện Hà Quảng.

          Trung tâm xã cách huyện Thông Nông 12km và có đường 204 chạy qua.

         Lương Thông là một xã miền núi nên có địa hình tương đối phức tạp, đồi núi là chủ yếu, đất ruộng tương đối ít, phần lớn diện tích là đồi núi dốc và núi đá chiếm 89% xã có 25 xóm hành chính. Cây trồng chính trên địa bàn xã là cây lúa, Ngô; Vật nuôi chủ yếu là Bò, Trâu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp là chính, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn cao.

          2. Chức năng nhiệm vụ

          Trực tiếp lãnh, chỉ đạo đưa xã nhà phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từng bước được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

          3. Cơ cấu tổ chức

          Người đứng đầu:

          Ông Hoàng Văn Tình - Bí thư Đảng ủy xã

          Ông Nông Văn Huân - Phó bí thư Đảng ủy xã

          Ông Hoàng Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

          Ông Hoàng Văn Sĩ - Phó Chủ tịch UBND xã

          Bà Lãnh Thị Mới - Phó Chủ tịch HĐND xã

 

          Số điện thoại Văn phòng Đảng ủy: 02063.605.885

          Số điện thoại Văn phòng UBND: 02063.875.353

Thống kê truy cập