XÃ LƯƠNG CAN

  1. Vị trí địa lý.

Lương Can là một  xã nằm ở phía Bắc của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, có diện tích tự nhiên là 3.083,02 ha.có vị trí:

          Phía Bắc giáp thị trấn Thông Nông. xã Đa Thông.

          Phía Nam giáp với  xã Trương Lương và Công Trừng ( Hòa An ), xã Bình Lãng.

          Phía Tây giáp với  xã Thanh Long, xã Ngọc Động.

          Phía Đông giáp với xã Dân Chủ và Trương Lương ( Hòa An ).

          Trung tâm xã cách Huyện Thông Nông 5km và là một  xã miền núi nên có địa hình tương đối phức tạp, đồi núi là chủ yếu, đất ruộng tương đối ít, phần lớn diện tích là đồi núi dốc và núi đá chiếm 89% xã có 12 xóm hành chính. Cây trồng chính trên địa bàn xã là cây Lúa, cây Ngô, cây thuốc lá ; Vật nuôi chủ yếu là Trâu, Bò. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp là chính, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn cao.

       2.Chức năng nhiệm vụ.

Trực tiếp lãnh, chỉ đạo đưa xã nhà phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từng bước được nâng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

     3.Cơ cấu tổ chức.

     Người đứng đầu:

   Ông Phan Văn Úy - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã;

   Bà Lê Thị Thuyến - Phó Bí thư Đảng ủy xã;

   Ông Hoàng Văn Nguyễn - Phó chủ tịch HĐND xã.

   Ông Hoàng Văn Tân - Chủ tịch UBND xã;

   Bà Nguyễn Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND xã;

 

 

Địa chỉ gmail.của UBND xã.

ubndxaluongcan@gmail.com.

Số điện thoại VP UBND: 02063.875.312 

 

Thống kê truy cập