Xã Thanh Long

- Địa chỉ: Xã Thanh Long, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:

-  Email: ubndxathanhlong@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Văn Tuấn

Bí Thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND xã

0962867333

 

2

Trương Thị Mai

Phó bí thư Đảng ủy

0386653736

 

3

Sầm Văn Quắn

Phó chủ tịch HĐND xã

0352753168

 

4

Đỗ Thế Giáp

Chủ tịch UBND xã

0974920835

giapdt@caobang.gov.vn

5

Triệu Văn Phong

Phó Chủ tịch UBND xã

0963315686

phongtv.tl@caobang.gov.vn

6

Lương Thị Minh Huệ

Văn phòng - Thống kê xã

0334997981

hueltm.tl@caobang.gov.vn

7

Hoàng Thị Hương

Văn phòng - Thống kê xã

0986810116

huonght.tl@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập