Xã Vị Quang

- Địa chỉ: Xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:

-  Email:  ubndxaviquang@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lý Văn Chạn

Bí Thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND xã

0912019238

 

2

Hoàng Thị Kiểm

Phó bí thư Đảng ủy

   

3

Trương Thị Thảo

Phó chủ tịch HĐND xã

0972751255

 

4

Hoàng Thị Đức

Chủ tịch UBND xã

0338895522

ducht@caobang.gov.vn

5

Lương Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBND xã

0943236853

hanhltvq@caobang.gov.vn

6

Hoàng Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

0338147618

tuanhv.tn@caobang.gov.vn

7

Nông Thị Mơ

Văn phòng - Thống kê xã

0816659347

mont@caobang.gov.vn

8

Đàm Văn Trà

Văn phòng - Thống kê xã

0358308958

tradv@caobang.gov.vn

Thống kê truy cập