Xã Yên Sơn

1. Vị trí địa lý

         Yên Sơn là xã nằm ở phía tây huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm huyện 15km, với tổng diện tích tự nhiên là 2.954,20 ha có vị trí địa lý như sau:

          + Phía bắc giáp xã Hồng An (Bảo Lạc), xã Ngọc Động ( Thông Nông);

          + Phía Đông giáp xã Ngọc Động, xã Thanh Long ( Thông Nông);

          + Phía tây giáp xã Triệu Nguyên, Yên Lạc ( Nguyên Bình);

          + Phía Tây giáp xã Yên Lạc (Nguyên Bình), Huy Giáp ( Bảo Lạc).

         Yên Sơn là xã miền núi, có địa hình tương đối phức tạp, chủ yếu là núi chiếm 90% xã có 09 xóm hành chính ( Chọc Mòn, Nặm Cốp, Khao Hạ, Khao Thượng, Bó Rẹc, Cốc Lùng, Cốc Trà, Ngàm Vạng, Vài Thai). Cây trồng chính trên địa bàn xã là cây Ngô; Vật nuôi chủ yếu là Bò, Trâu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp là chính, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn chiếm tỷ lệ cao.

2. Chức năng nhiệm vụ

          Trực tiếp lãnh, chỉ đạo đưa xã nhà phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từng bước được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

3. Cơ cấu tổ chức

          Người đứng đầu

          1. Ông Nông Đình Quy - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

          2. Ông Đặng Tòn Sam - Phó bí thư Đảng ủy xã         

          3. Bà Lý Thị Thu - Phó Chủ tịch HĐND xã

          4. Ông Triệu Văn Cường- Chủ tịch UBND xã

          5. Ông Lục Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã

          6. Ông Triệu Tòn Chằn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

                                       

         Số điện thoại Văn phòng Đảng ủy: 02063.601.568

          Số điện thoại Văn phòng UBND: 02063.601.569

Thống kê truy cập