Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Địa chỉ:  Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.233

-  Email:  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Văn Vỹ

Trưởng phòng

0986336289

vyhv@caobang.gov.vn

2

Triệu Thị Lan

Phó trưởng phòng

0833755186

lantn.tn@caobang.gov.vn

3

Nông Khánh Thùy

Chuyên viên

0983982918

thuynk@caobang.gov.vn

4

Nông Ngọc Long

Chuyên viên

0914826998

longnn@caobang.gov.vn

5

Lâm Thu Huyền

Chuyên viên

0829688994

 

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Trình UBND huyện dự thảo, quyết định kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật; giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập