Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thông Nông đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Tư vấn

Ngày bắt đầu: 06/16/2020
Ngày kết thúc:06/16/2020
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Tư vấn sức khỏe

Ngày bắt đầu: 06/16/2020
Ngày kết thúc:06/16/2020
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
BÁO GIÁ SỬA NHÀ CÁC QUẬN TPHCM

Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc:03/11/2030
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Situs Judi Online Togel Singapore

Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc:03/11/2030
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Situs Judi Online Togel Singapore

Ngày bắt đầu: 03/11/2020
Ngày kết thúc:03/11/2030
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Kumpulan situs judi bola

Ngày bắt đầu: 03/09/2020
Ngày kết thúc:03/09/2020
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày bắt đầu: 05/21/2019
Ngày kết thúc:05/28/2019
Tệp đính kèm: PDF icon 98 CV-TCKH.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn góp ý kiến dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày bắt đầu: 11/20/2018
Ngày kết thúc:11/27/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 97 CV TCKH.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập